PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
piątek, 25 września 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19