KADRA

2017-07-03

Kierownik  -mgr Ewa Ortman

Główna Księgowa – mgr Agnieszka Krzyścin

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Bożena Czarnik

Specjalista Pracy socjalnej – mgr Jadwiga Kwarciak

Starszy pracownik socjalny do spraw usług i świadczeń przyznawanych decyzją – mgr Agata Krawczyk

Starszy pracownik socjalny do spraw pierwszego kontaktu – mgr Kamila Bandurska-Rusinśroda, 27 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19