AKTUALNOŚCI

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej pracownicy socjalni korzystają z SUPERWIZJI, która jest formą wsparcia wskazaną w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Zgodnie z Art. 121a. pkt.1. Ustawy o Pomocy Społecznej „Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.”

Podczas superwizji pracownik socjalny dzieli się ze specjalistą – superwizorem swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami napotykanymi w pracy. Przygląda się podejmowanym przez siebie inicjatywom, ogląda występujące w niej problemy, słucha stawianych przez niego pytań. Superwizorem jest specjalista spoza miejsca pracy, aby możliwe było zachowanie odpowiedniego obiektywizmu i dystansu wobec rozważanych sytuacji i decyzji.

W pracy superwizyjnej uwaga skoncentrowana jest na procesach dotyczących kontaktu pracownika socjalnego z klientem i docelowo ma jemu służyć.

Dzięki superwizji pracownik socjalny ciągle się rozwija, kształtuje i wzbogaca swoje umiejętności. Superwizja przyczynia się do lepszej pracy pracownika socjalnego, zwiększa poziom jakości wykonywanej przez niego pracy, zwiększa skuteczność oraz poczucie, że wykonywana praca jest rzeczywiście bardzo potrzebna.
niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19