AKTUALNOŚCI


Od czerwca 2017r. niepełnosprawni – poruszający się na wózkach inwalidzkich wszelkiego typu, mieszkańcy Gminy Polanka Wielka mają ułatwiony dostęp do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy usytuowanych na piętrze budynku. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” realizowanego przez GOPS w Polance Wielkiej został zakupiony transporter schodowy (tzw. schodołaz) oraz zamontowano system przywoływania pracownika, który osobie niepełnosprawnej pomoże pokonać schody i dostać się na piętro budynku.

Transportery schodowe pomagają pokonywać bariery, z jakimi muszą borykać się osoby niepełnosprawne, zazwyczaj dotyczą one schodów. Schodołaz pomaga po nich wjeżdżać
i zjeżdżać. Jego działanie sprawdza się, gdyż daje możliwość swobodnego poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich w przestrzeniach użytku publicznego, co jest niezwykle ważne.

Od teraz każda osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przywołać pracownika pierwszego kontaktu przez domofon, który został zamontowany na parterze w holu budynku. Pracownik obsłuży schodołaz i tym samym umożliwi osobie niepełnosprawnej kontakt z osobami pracującymi na piętrze budynku. niedziela, 25 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19