AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

o naborze na świadczenie usług opiekuńczych


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuńczych.


Charakter umowy: umowa zlecenia

Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Polanka Wielka – usługi świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określa Kierownik GOPS indywidualnie w stosunku do każdego świadczeniobiorcy w zależności od jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej.

Wymagania:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Odporność na stres.

3. Cierpliwość, sumienność, opanowanie, empatia.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-607 Polanka Wielka

ul. Długa 61

tel. 33-8488019

e-mail: ewa.ortman@polanka-wielka.pl

Kierownik GOPS

(-) Ewa Ortmanwtorek, 20 października 2020r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19