Przydatne linki i adresy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu:  www.mops.oswiecim.biz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku:  www.osiek.pl/index.php/pomoc-spoeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu:  www.gops-oswiecim.iaw.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach:  www.gops.kety.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu:  www.psowioik-oswiecim.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu:  www.pup.oswiecim.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie:  www.rops.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:  www.malopolska.uw.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:   www.mpips.gov.plZapraszamy również na strony:

www.ngo.pl - Portal organizacji pozarządowych

www.mlodziez.org.pl - Program Młodzież w działaniuwtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19