PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Polance Wielkiej czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 17.00 (budynek Urzędu Gminy, I piętro pokój nr 5), jak również pod numerem telefonu 33 84 88 019.

Skontaktuj się z nami jeśli:

 1. doświadczasz przemocy ze strony bliskich,
 2. obawiasz się o zdrowie i życie swoje lub twoich bliskich,
 3. przeżywasz konflikty w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy,
 4. straciłeś bliską osobę,
 5. nie widzisz sensu życia,
 6. czujesz się bezradny, zagubiony,
 7. potrzebujesz wsparcia i zrozumienia.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 1. Konflikty rodzinne
 2. Samobójstwa
 3. Przemoc domowa
 4. Agresja
 5. Uzależnienia
 6. Przemoc seksualna
 7. Wykorzystywanie seksualne dzieci
 8. Utraty - żałoba, żal
 9. Bezrobocie
 10. Wypadki, katastrofy

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Miejscem realizacji programu w Powiecie Oświęcim jest:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00

tel.(33)476 01 03, 510 374 573, e-mail: wsparcie@akcja.plśroda, 27 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19