Zasiłek rodzinny

 

 

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego,  na  nowy okres zasiłkowy 2020/2021. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

 

Wnioski papierowe będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej

pokój nr 5 w Urzędzie Gminy,

 od 1 sierpnia 2020 r.


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Złotówka za złotówkę -Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki zasadzie  “Złotówka za złotówkę”, świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

W okresie świadczeniowym 2020/2021, tj. od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2019 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
kwoty od 1 listopada 2020 r.:

Rodzaj świadczenia 

Kwota świadczenia (w zł) 

Kryterium dochodowe -  

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

95zł – na dziecko w wieku 0-5 lat,
124 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat
135 zł – na dziecko w wieku 19-24 lat 

  674 lub 764 zł
miesięcznie na osobę 

 (dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu uzyskanie /utrata dochodu)

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 urodzenia dziecka  

  1000 zł (jednorazowo)

   

 

 

674 lub 764 zł

 miesięcznie na osobę

(dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu uzyskanie /utrata dochodu)

 

 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci  

  95 zł (miesięcznie)

 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

   400 zł (miesięcznie) 

 

 samotnego wychowywania dziecka

  193 zł  lub 386 na dziecko (miesięcznie) 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 90 zł – na dziecko w wieku 0-5 lat
110 zł na dziecko w wieku 5-25 lat

 rozpoczęcia roku szkolnego 

  100 zł (jednorazowo) 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 69 zł – na dojazdy do szkoły 
113 zł –gdy dziecko mieszka i uczy się poza domem 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  

 

zasiłek pielęgnacyjny

  

od 01-11-2019 r. do nadal 215,84 zł

 

 

 niezależnie od dochodu

 

specjalny zasiłek opiekuńczy SZO

 

 

520 zł

 

 łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

(dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu uzyskanie /utrata dochodu) 

  

 Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

od 1 stycznia 2020. –

1.830,00 zł 

  

niezależnie od dochodu

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

Rodzaj świadczenia

 

 

 Kwota świadczenia (w zł)

  

 

Kryterium dochodowe -  

świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie) 

przez 12 miesięcy

niezależnie od dochodu – świadczenie wypłacane w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innych źródeł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł jednorazowo

Dochód rodziny nie może przekroczyć 1922 zł na osobę.

dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu uzyskanie /utrata dochodu) 

Jednorazowe świadczenie ZA ŻYCIEM

4000 zł jednorazowo

niezależnie od dochodu dla rodzica dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasieporodu.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

      1.     dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

0000-00-00środa, 27 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19