Fundusz alimentacyjny

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej na okres zasiłkowy 2020/2021

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się przygotowane przez MRPiPS zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.

Dzięki nowelizacji Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kryterium z dniem 1 października 2020r. wzrośnie do kwoty 900,00 zł na osobę.

 Zostanie również wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”.

Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenie 
z funduszu  alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Kwota zasądzonych alimentów nie więcej jak 500 zł (miesięcznie)

Dochód rodziny nie może przekroczyć 900 zł na osobę

dochód za 2019 r. +  zmiany w zatrudnieniu uzyskanie /utrata dochodu) 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00zł. 

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. 

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na  nowy okres zasiłkowy 2020/2021. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na bieżący okres świadczeniowy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Więcej informacji na stronie GOPS Polanka Wielka lub pod nr tel. 33-8488-019

0000-00-00wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19