KONTAKT

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax  33 8488 019

e-mail: gops@polanka-wielka.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160


Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

od godziny 11:00 - praca w terenie


Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7:00 - 15:00

wtorek - 7:00 - 15:00

środa - 7:00 - 16:00

czwartek - 7:00 - 15:00

piątek - 7:00 - 14:00

0000-00-00wtorek, 19 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19