500+

2019-07-31
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS),

We wniosku na nowy okres zasiłkowy należy uwzględnić wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

7 pytań i odpowiedzi dotyczących 500+ od 1 lipca 2019 r. Czytaj więcej …Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie Wojewodę , Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Więcej informacji udzieli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Czarnik tel. 33/8488-019.Jeśli rodzina będzie ubiegać się na pierwsze dziecko (wszystkie dzieci) - świadczenie uzależnione od dochodu, należy dołączyć do wniosku na okres zasiłkowy 2018/2019 (tj. od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.)
  1. Nakaz płatniczy (decyzja z 2017) / oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2017
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodaktowanych w roku 2017
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku 2017

Świadczenie wychowawcze (500+) - formularze na nowy okres rozpoczynający się 1  października  2018r. - WNIOSKI DO POBRANIA


przykładowy wzór wypełnienia wniosku - podgląd wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Akty prawne:

USTAWA
Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną - zalecane udogodnienie dla osób składających wniosek na drugie dziecko bez dochodu.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.  

 Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Więcej informacji udzieli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Czarnik tel. 33/8488-019.Jeśli rodzina będzie ubiegać się na pierwsze dziecko (wszystkie dzieci) - świadczenie uzależnione od dochodu, należy dołączyć do wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 01-10-201 r. do 30-09-2018 r.)
  1. Nakaz płatniczy (decyzja z 2016) / oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2016
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodaktowanych w roku 2016
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku 2016

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., będzie można składać bezpłatnie od 1 sierpnia 2017 r.

I. Świadczenie wychowawcze (500+) - formularze na nowy okres rozpoczynający się 1  października  2017r. - WNIOSKI DO POBRANIA


przykładowy wzór wypełnienia wniosku - podgląd

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 3. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 4. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Akty prawne:Składanie wniosku za pośrednictwem portaluSprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną - zalecane udogodnienie dla osób składających wniosek na drugie dziecko bez dochodu.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.  

 

poniedziałek, 18 stycznia 2021r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Polanka Wielka 32-607
ul. Długa 61
tel. 33 848 80 19